Financování 

Rezervační poplatek

295 000 CZK včetně DPH splatný do 5. pracovního dne od podpisu rezervační smlouvy

 

Standardní platební kalendář

1.splátka

35% standardní kupní ceny (vč.DPH)
splatné do 10 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SOSBK)

2.splátka

25% standardní kupní ceny + ceny všech požadovaných klientských změn
splatné do 10 pracovních dnů od oznámení developera o dokončení rozestavěného domu a jeho zapsání do Katastru nemovitostí 

Poslední splátka

všechny zbývající částky do výše 100% celkové kupní ceny (vč. ceny za klientské změny)
jsou splatné do 20 pracovních dnů od doručení klientovi platného Kolaudačního rozhodnutí. Celková kupní cena je splatná před podpisem řádné Kupní smlouvy.

 

Platební kalendář s hypotékou

1.splátka

15% standardní kupní ceny (vč. DPH)
splatné do 10. pracovního dne od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

Další splátky

podle smlouvy mezi klientem, hypoteční bankou a developerem 

Poslední splátka

všechny zbývající částky do výše 100% celkové kupní ceny (vč. ceny za klientské změny)
jsou splatné do 20.pracovního dne od doručení platného Kolaudačního rozhodnutí klientovi. Celková kupní cena je splatná před podpisem řádné Kupní smlouvy.